Kiến Thức Tài Chính là Giải pháp của Tài Chính toàn Diện

27th Jan 2021, Góc nhìn về thị trường


Hiểu biết về tài chính cho phép nguời tiêu dùng tiếp cận kĩ năng quản lý và tiết kiệm tiền. Đổi lại, nó giúp họ có thể đưa ra… tìm hiểu thêm »

Tương Lai Thị Trường Tín Dụng Tại Châu Á

12th Dec 2020, Góc nhìn về thị trường

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tổng Giám Đốc Điều Hành của Flow, ông Artem Rafaielian, Giám Đốc Kinh Doanh & Chiến Lược, Arun Pai và Giám… tìm hiểu thêm »

Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Tôn Trọng Người Vay Trong Thu Hồi .

10th Oct 2020, Góc nhìn về thị trường

Quá trình thu hồi sẽ bớt căng thẳng hơn cho cả hai phía nếu người vay hiểu rằng bạn thực sự mong muốn giúp đỡ họ thoát khỏi tình… tìm hiểu thêm »

Vấn Đề Thu Hồi Nợ Trong Và Sau Đại Dịch COVID-19

22nd Sep 2020, Góc nhìn về thị trường

Với tình hình dịch bệnh trở lại trên nhiều quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc, nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng… tìm hiểu thêm »

So Sánh Phương Pháp Bán Nợ Và Thuê Ngoài Dịch Vụ Thu Hồi Nợ.

15th Sep 2020, Góc nhìn về thị trường

Quy trình thu hồi phụ thuộc hơn hết vào mức độ xử lý hiệu quả của tổ chức cho vay tài chính. Khi bên cho vay không thể thu… tìm hiểu thêm »

Giải Pháp Ủy Thác Nợ Tiêu Dùng Không Tài Sản Đảm Bảo Giảm Bớt Gánh Nặng Cho Nhiều Tổ Chức Tài Chính

6th Aug 2020, Góc nhìn về thị trường

Thị trường mua bán nợ châu Á còn non trẻ và manh mún nhưng tiềm năng phát triển mạnh mẽ do lượng nợ xấu hiện tại cao và dự… tìm hiểu thêm »

Việt Nam: Dự Đoán Tăng Trưởng GDP Nhưng Tỷ Lệ Nợ Xấu Cao

25th Jun 2020, Góc nhìn về thị trường

Việt Nam đã kiểm soát cực kỳ hiệu quả đối với đại dịch COVID-19, nhưng nền kinh tế cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng… tìm hiểu thêm »

Bán Nợ Có Phải Giải Pháp Cho Bong Bóng Tài Chính Đang Dâng Cao?

19th Jun 2020, Góc nhìn về thị trường


Nhằm duy trì ổn định tài chính và giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu khó đòi, các tổ chức tài chính buộc phải tìm ra giải pháp quản lý… tìm hiểu thêm »

Đổi Mới Phương Thức Thu Hồi Tín Dụng Tại Việt Nam

17th Oct 2018, Góc nhìn về thị trường

Song hành cùng với sự thay đổi rõ nét của nền kinh tế, các ngân hàng sẽ nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của phương thức thu hồi… tìm hiểu thêm »