Flow Lần Đầu Tiên Mua Lại Danh Mục Nợ Từ Hai Tổ Chức Tài Chính Đa Kênh Lớn Nhất Tại Việt Nam

6th Jan 2021, Tin tức công ty


Ngày 9 Tháng 10 Năm 2020, Flow chính thức công bố mua lại danh mục nợ tiêu dùng đầu tiên tại Indonesia trị giá 43 triệu USD từ một… tìm hiểu thêm »

Công ty Quản Lý Tín Dụng Hàng Đầu Flow Kêu Gọi Vốn Vay, Đẩy Mạnh Hoạt Động Mua Lại Danh Mục Nợ Trên Toàn Châu Á

2nd Sep 2020, Tin tức công ty

Kêu gọi hỗ trợ vốn vay từ Genesis là một bước tiến quan trọng trong hoạt động của Flow nói chung và kế hoạch mua lại danh mục nợ… tìm hiểu thêm »

Công Ty Quản Lý Tín Dụng Flow Kết Thúc Vòng Gọi Vốn Series A Với 6 Triệu USD Sau Chiến Lược Tái Xây Dựng Thương Hiệu

12th May 2020, Tin tức công ty

Từng được biết đến với tên gọi AsiaCollect, Flow-doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực quản lý tín dụng mang tiêu chuẩn quốc tế về thu hồi đối với… tìm hiểu thêm »

AsiaCollect Chính Thức Đổi Tên – Thương Hiệu Mới Flow Mang Sứ Mệnh Cách Mạng Hóa Thị Trường Châu Á

12th May 2020, Tin tức công ty

Thương hiệu Flow không chỉ mang tính chất là tên gọi mới cho AsiaCollect, mà đó còn là biểu tượng cho tinh thần của một doanh nghiệp tiên phong… tìm hiểu thêm »

Cập Nhật Tình Hình Công Việc Trong Đợt Dịch Covid-19 Tại Flow: Chúng Tôi Đang Nỗ Lực Thực Hiện Mọi Biện Pháp

25th Mar 2020, Tin tức công ty

Chúng tôi đang nỗ lực nghiên cứu và phát triển kế hoạch kinh doanh trong dài hạn. Với tình hình hiện tại, công ty sẽ tiến hành thay… tìm hiểu thêm »

AsiaCollect Mua Lại Danh Mục Vay Tiêu Dùng Khó Thu Hồi Đầu Tiên Tại Việt Nam

16th Jul 2018, Tin tức công ty

AsiaCollect, công ty tiên phong cung cấp Dịch vụ Quản lý Tín dụng tích hợp (Credit Management Services, CMS) tại khu vực Đông Nam Á, đã chính thức mua… tìm hiểu thêm »

AsiaCollect Kêu Gọi Thành Công Tổng Vốn Đầu Tư 4,5 Triệu USD Sau Vòng Gọi Vốn Gần Đây Từ SIG Asia Investments

6th Jun 2018, Tin tức công ty

Tính đến thời điểm hiện tại, AsiaCollect, công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Quản lý Tín dụng tích hợp (CMS) đầu tiên tại khu… tìm hiểu thêm »

AsiaCollect – “Người Hùng Tiên Phong” Lĩnh Vực Quản Lý Tín Dụng Gọi Vốn Thành Công 1 Triệu USD Từ Dymon Asia Ventures Trong Vòng Pre-Series A

9th Oct 2017, Tin tức công ty


Vòng gọi vốn Pre-Series A của công ty đứng đầu khu vực Đông Nam Á về Dịch Vụ Quản Lý Tín Dụng (Credit Management Services, gọi tắt là “CMS”)… tìm hiểu thêm »