Khuyến khích người vay thanh toán nợ đúng hạn


14th Apr 2021, Góc nhìn về thị trường

 

Khách hàng vay tiền thường xuyên trễ hạn thanh toán? Liệu số tiền cần thanh toán có vượt quá khả năng chi trả của họ? Điều quan trọng là các tổ chức cho vay tài chính cần cung cấp kiến ​​thức về quản lý và kiểm soát tín dụng cho khách hàng của mình. Theo logic về tâm lý thông thường, người đi vay có xu hướng trì hoãn việc trả tiền trừ khi được nhắc nhở nhiều lần. Ngoài ra, một số người không kiểm soát được khả năng chi tiêu và bị thâm hụt nguồn tiền dẫn đến mất khả năng chi trả nợ. Một số khác lại trì hoãn việc thanh toán nợ mà không có lý do cụ thể nào. Việc người vay trễ hạn thanh toán dẫn đến sự gia tăng các khoản nợ xấu và nợ quá hạn tại các ngân hàng và tổ chức tài chính. Một số biện pháp sau có thể cải thiện tình trạng thanh toán chậm các khoản vay:

Những hạn chế này về cơ bản có thể làm tăng đáng kể chi phí cho vay đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính do các khoản thanh toán chậm trả. Tiếp cận, thấu hiểu và hướng dẫn cụ thể đối với người đi vay, quản lý thông tin dữ liệu hiệu quả, các chương trình đào tạo về quản lý tài chính cá nhân và một thị trường tín dụng được cơ cấu tổ chức tốt là điều tối quan trọng để hạn chế tình trạng khoản vay quá hạn, từ đó tạo tiền đề để phát triển nền kinh tế.